About Us Register Member LoginAdminMy Profile
 

 News CP

News

Title:

KABATAAN, SUBATEY (Music Video)


 

 

Originally composed by Lyndon F. Fadri; Improved and arranged by 1622 - Unang Usbor; First sang during the 2008 Rizal Day Celebration by the band.

 

KABATAAN, SUBATEY

 

I

Adlaw kang bag-ong yunsor

It ka pagpamusiag

Ugang silak nimo ay

Pilit nak ginglilipran

It mga rampog nak

Nagpaparuyom sa banwa

 

II

Payaa ng karuyman

Mga rampog tunawa

Ing init ipabatyag

Kahadag ipakita

Sa banwang nag-aantos

Ing panaho'y ngasingey

 

 

Refrain I:

 

Kabataan

Buko ka yang imaw't paaboton

Buko yang usang pananamgohon

Kabataan

Parte ka it ngasing nak panahon

Ag imaw ra sa kamatooran

Nak tyar't kali, ka ato banwa

 

Chorus:

 

Kada bumayutbotey

Bangoney baga

Ag sumubatey

Ngasingey

 

Repeat 

 

III

Buyagey kinang ubo

It gab-i nak marada

Aga'y nag-abotey

Hator bag-ong musika

Musikang nagrarayab't

Paghigugma'g pag-asa

 

 

Refrain I:

 

Kabataan

Kung nio ngasing ka inghuhuman

Kung nio ka sa kamatooran

Kabataan

Imaw't mataon't ka paaboton

Ag pagklaro it pananamgohon

Pananamgo, nimo'g sa banwa

 

 

Repeat Chorus 2x

 

 

Ad Lib

 

 

Repeat Chorus

 

 

Coda:

 

Kada bumayutbotey

Bangoney baga

Ag sumubatey

Ngasingey

Ngasingey

 

KABATAAN, SUMIKAT KA NA

(Filipino Version)

 

I

Araw kang bagong silang

Ng pagbukangliwayway

Ngunit sinag mo ay

Pilit ikinikubli

Ng mga ulap na

Nagpapadilim sa bayan

 

II

Hawiin mo ang dilim

Mga ulap ay tunawin

Init mo'y ipadama

Liwanag ay ipakita

Sa bayang nagdurusa

Panahon mo ay ngayon na

 

 

Refrain I:

 

Kabataan

Hindi ka lang ang s'yang hinaharap

Hindi ka rin lang isang pangarap

Kabataan

Kasama ka nitong kasalukuyan

Bahagi rin ng katotohanan

Na ganito ang ating bayan

 

 

Chorus:

 

Kaya gumising ka na

Bumangon ka na

Sumikat ka na

Ngayon na

 

 

III

Kumalas na sa hele

Ng gabing manlilinlang

Umaga'y dumating na

Hatid bagong musika

Musikang nagpapaalab

Ng pag-ibig at pag-asa

 

 

Refrain II:

 

Kabataan

Ang ginagawa mo sa kasalukuyan

Kung ano ka sa katotohanan

Kabataan

Ang syang tatakda ng hinaharap

At katuparan ng mga pangarap

Pangarap mo sa ating bayan

 

 

Repeat Chorus 2x

 

Coda:

 

Kaya gumising ka na

Bumangon ka na

Sumikat ka na

Ngayon na

Ngayon na

 

 


Statistics

 

Hits:

16912

Posted by:

yCMS yCMS

Rating:

0 (Rating Scale: 1 = worst, 10 = best)

Email Addr:

admin@subat-romblon.org

Added on:

2/15/2009 7:21:16 PM

Comments:

(0) Comments

 

 

Copyright(c) 2020 subat-romblon.org           
(Powered by yCMS - yagster Content Management System, www.cybercrossing.com.ph)